DEGKALKYLATORNRUMSTEMPERATUR VID JÄSNING

Vatten:

Salt:

Färsk jäst:

Mjöl:

FLER MJÖLSORTER

%

%

%