DEGKALKYLATORNRUMSTEMPERATUR VID JÄSNING

Vatten:

Salt:

Färsk jäst:

Mjöl: