DEGKALKYLATORNRUMSTEMPERATUR VID JÄSNING

Vatten:

Salt:

Surdeg:

Mjöl:

FLER MJÖLSORTER

%

%

%