DEGKALKYLATORN
Beskrivning av Bild 1 Beskrivning av Bild 2 Beskrivning av Bild 3

DENNA DEGKALKYLATOR ÄR UTVECKLAD I ETT SAMMARBETE MELLAN LILLA NAPOLI OCH PIZZANA INFERNO OCH UTGÅR FRÅN LILLA NAPOLIS PIZZABOK OM NAPOLITANSK PIZZA.

DEGRECEPTET OCH KALKYLATORN NYTTJAR BAKERS PERCENTAGE. BAKERS PERCENTAGE ÄR EN METOD SOM ANVÄNDS INOM BAKNING FÖR ATT UTTRYCKA PROPORTIONERNA AV INGREDIENSER I ETT RECEPT SOM EN PROCENTANDEL AV MJÖLETS VIKT.

I DETTA SYSTEM UTTRYCKS ALLTID MJÖLETS VIKT SOM 100%, OCH VIKTEN AV ALLA ANDRA INGREDIENSER UTTRYCKS SOM EN PROCENTSATS AV MJÖLETS VIKT. I EN PIZZADEG BRUKAR VATTENMÄNGDEN VALNIGTVIS LIGGA MELLAN 60-70% OCH SALTMÄNGDEN MELLAN 1.5-3%.

MÄNGDEN JÄST BESTÄMS AUTOMATISKT AV KALKYLATORN SOM TAR HÄNSYN TILL FLERA OLIKA FAKTORER. UTIFRÅN MÄNGDEN MJÖL, JÄSTIDEN OCH RUMMETS TEMPERATUR BERÄKNAS JÄSTMÄNGDEN AV EXPONENTIALFUNKTIONER SOM HAR SKAPATS AV PIZZANA INFERNO OCH UTGÅR FRÅN LILLA NAPOLIS JÄS-TABELL.

RUTAN FÖR JÄSRÖR ANGER HUR MÅNGA JÄSKONTROLLER DU SKA GÖRA I REGNRÖR. I DETTA FALL HUR MÅNGA 80 GRAMS DEGBOLLAR SOM SKALL LÄGGAS TILL TILL DEN TOTALA DEGMÄNGDEN.

DEGKALKYLATORN ÄR INTE AVSEDD FÖR KALLJÄSNING MEN DET ÄR JU INGET SOM VI ANVÄNDER ÄNDÅ. DEGKALKYLATORN ÄR ANPASSAD FÖR FÄRSK KRONJÄST, BLÅ FÖRPACKNING. SAKEN ÄR ATT OLIKA FÄRSKJÄSTAR SKILJER SIG ÅT. DEN NAPOLITANSKA MÅSTE MAN HA MER AV ÄN DEN SVENSKA. FÖRR HITTADE MAN EKOLOGISK JÄST PÅ HYLLAN OCH DEN VAR MINDRE POTENT. SÅ TÄNK PÅ DET. SKILLNADEN ÄR STÖRRE ÄN MAN TROR.

SURDEG TILLKOMMER SENARE. KANSKE MER AKTUELLT FÖR BRÖDBAGAREN DÅ.

MAN KAN ÄVEN VÄLJA ATT ANVÄNDA UPP TILL 3 MJÖLSORTER SOM BERÄKNAR MJÖLANDERLAR UTFRÅN DITT RECEPT.